tydzien bibliotek 2015 banergk is 177gk is 177

Godziny otwarcia: ----- poniedziałek - czwartek 10.00 - 18.00, ---- piątek 8.00 - 16.00, ----sobota 9.00 - 13.00

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2017

Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury

z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie wprowadzenia  Regulaminu  Udostępniania Zbiorów  Biblioteki  Publicznej.

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.  z 2017 poz. 862), ustawy z 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 poz. 642; poz. 908, z 2013r. poz. 829, z 2017r. poz. 60 i poz. 1086) oraz  Statutu ZOK nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Złocieńcu nr XXI/178/2012 z 31 maja 2012r., Uchwały Nr XXXI/271/2013 Rady Miejskiej w Złocieńcu  z 28 marca 2013r., Uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu z 28 kwietnia 2016r., Uchwały Nr XLII/341/2017 Rady Miejskiej w Złocieńcu z 30 listopada 2017r.  zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu Regulamin wraz z załącznikami:

  1. Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Publicznej w Złocieńcu
  2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Publicznej w Złocieńcu: KARTA ZOBOWIĄZAŃ
  3. Załącznik Nr 2 do Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Publicznej w Złocieńcu: UPOWAŻNIENIE
  4. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Publicznej w Złocieńcu: ZASADY KORZYSTANIA Z „KSIAŻKI NA TELEFON”
  5. Załącznik Nr 4 do Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Publicznejw Złocieńcu: REWERS (odcinek dla czytelnika) oraz  REWERS (odcinek dla biblioteki)
  6. Zestawienie Opłat Biblioteki

§ 2

Zarządzam podanie do wiadomości treści postanowień Regulaminu Udostępniania Zbiorów wraz z załącznikami w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu poprzez informowanie użytkowników biblioteki oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu  się z regulaminem.

§ 3

Wykonanie zarządzenia polecam kierownikowi i pracownikom Biblioteki Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2018r.

                                                                               …………………………………………………………..

                                                                                                                       (data, pieczęć i podpis)